Bezplatné cenové ponuky a konzultácie

Slnečná energia
pre váš domov

Avionel s.r.o.
Ponúkame
dlhoročné skúsenosti v oblasti fotovoltiky, od projektovania montáže, servisu až po revíziu zariadení.

Inštalácia do 30 dní

Bezplatná cenová
ponuka

Najvýhodnejšie ceny na Slovensku

5 rokov na trhu

Naše služby

Fotovoltika

Ponúkame Vám dlhoročné skúsenosti v oblasti fotovoltiky, od projektovania montáže, servisu až po revízie týchto zariadení.

Revízie

Zabezpečte bezpečnosť a správnu funkčnosť vašich elektrických zariadení s našimi revíziami. Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektrických zariadení.
Naše fotovoltické panely a meniče sú plne certifikované a spĺňajú všetky príslušné normy Európskej únie​
Elektroinštalačné práce vykonávame iba certifikovanými pracovníkmi
Fotovoltické panely sú po 35 rokoch na 93% výkone, so zárukou 25r – 30r
Používame Nemecké a certifikované montážne systémy ako ESDEC a GOODWE ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú́ montáž FV-modulov na akúkoľvek strechu.​
Počas realizácie Vám zabezpečíme administratívny proces povinného ohlásenia a pripojenia do distribučnej siete a taktiež odbornú revíznu správu od zapojenia vašej FVZ.
Naša firma spĺňa podmienky pre získanie dotácie Zelená Domácnostiam

Samotná realizácia inštalácie fotovoltického systému je hlavným procesom a je dôležité, aby výstavbu realizovala certifikovaná a skúsená firma. 

Naše realizácie

FVZ panely z výkonom spolu 3.96kW

Využitý prístrešok vedľa domu ,na ktorý boli osadené FVZ panely o počte 12ks z výkonom spolu 3.96kW. Pre túto zákazku sme využili 3-fázový invertor FRONIUS.

Fotovoltika o výkone 5kW

Inštalácia rodinný dom s počtom fotovoltických panelov 14 ks o výkone 5 530W. 3 fázový striedač Huawei SUN 2000-5KTL-M0 s možnosťou pripojenia batérií v budúcnosti.

Cenové ponuky a konzultácie úplne zadarmo

Ponúkame kvalitnú prácu s nadštandardnou zárukou.

Čistá a ekologická energia nie len pre vás ale aj pre vašu peňaženku
Energia po celý rok
Zníženie nákladov, kvalitná a lacná inštalácia overených (certifikovaných) prvkov. 

Naučte sa niečo nové

Blog

Bezplatná cenová ponuka

Často kladené otázky

1. Na akom princípe funguje fotovoltika?

Fotovoltika zjednodušene funguje na princípe premeny slnečného žiarenia na el. energiu. Dopadom na fotovoltické panely vzniká jednosmerné napätie, ktoré je potrebné premeniť na striedavé pomocou meniča tzv.striedača, ktorý nám následne dotuje el. energiu do domu.

2. Kde všade sa dá nainštalovať?

Fotovoltika sa dá nainštalovať v podstate všade, kde to strecha umožňuje, či už zo statického parametru alebo veľkosti a tvaru strechy.  Čiže najčastejšie na rodinné domy, firmy, haly, štadióny, obchodné centrá…

3. Aká je jej návratnosť?

Návratnosť je závislá od spotreby energie v danom subjekte. Orientačne 3 až 7 rokov.

4. Koľko v priemere stojí fotovoltika?

Cena fotovoltiky je rozličná v závislosti na spotrebe daného objektu, typ strechy, typ panelov a meniča, batérii. Cena sa môže pohybovať rozlične tak ako výbava v aute.

5. Aké fotovoltaické panely využívate? Resp. ktorá slúži na čo?

Fotovotoltické panely využívame výhradne certifikované, so schválením na náš trh a dlhoročnou zárukou. Použité panely závisia aj na rozmeroch strechy. Poďla rozmerov volíme, či sa použíjú väčšie panely s väčším výkonom alebo menšie a hlavne, čo najviac účinné.

Návrat hore