davidlakostik1@gmail.com

Požiadavky na revíziu fotovoltiky

Pri OPaOS (revízií) kontrolujeme stav bezpečnosti elektrického zariadenia. Ale podľa akej normy tuto revíziu na fotovoltike vykonávame? V projekte PBS sa nachádzajú dôležite požiadavky na zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Nielen určenie triedy reakcie na oheň u použitých káblov v rôznych priestoroch, ale aj obmedzenia rozmiestnenia panelov pre požiarne zásahové cesty a únikové cesty (nie všade […]

Požiadavky na revíziu fotovoltiky Read More »

Požiadavky na zhotovenie projektu fotovoltiky

Poznáme dve základné roviny na zhotovenie fotovoltiky, prvou je legislatívna rovina a tou druhou je technická rovina zhotovenia projektu a revízie fotovoltiky Legislatívne predpisy a metodické usmernenia pre fotovoltiku: Dokumentácia k fotovoltike Dokumentácia k fotovoltike je dôležitou súčasťou každého fotovoltického projektu a obsahuje informácie, ktoré sú potrebné pre správnu inštaláciu, prevádzku a údržbu daného systému. Základným dokumentom je protokol o určení vonkajších

Požiadavky na zhotovenie projektu fotovoltiky Read More »

Návrat hore